ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο τομέας της επικοινωνίας τόσο των οικιστών με το εκάστοτε Διαχειριστικό Συμβούλιο και αντίστροφα, όσο και των οικιστών μεταξύ τους, είναι καθοριστικός για την έγκυρη πληροφόρηση και άμεση συμμετοχή όλων μας σε θέματα που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας και της ποιότητας ζωής μας στο Porto Hydra.

Συνεπώς, η καθιέρωση διαδικασιών που να διευκολύνουν την ενημέρωση του συνόλου των οικιστών τόσο σε τακτικά χρονικά διαστήματα όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις, ήταν εξ αρχής μέσα στις πρώτες προτεραιότητες του Συμβουλίου.

Σκοπός της αναβάθμισης της επικοινωνίας των οικιστών με το εκάστοτε συμβούλιο είναι καταρχάς η συνεχής και ενεργή συμμετοχή όλων στα κοινά αλλά και η διαφάνεια των ενεργειών του συμβουλίου για άμεση πληροφόρηση του οικισμού.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1) Δημιουργία συγκεντρωτικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνίας των οικιστών. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων παρακαλούμε ενημερώστε το Συμβούλιο μέσω της φόρμας στοιχείων επικοινωνίας (διαθέσιμη στον τομέα Εγγράφων).

2) Απλούστευση διαδικασιών αποστολής επιστολών προς τους οικιστές.

3) Καθιέρωση συμπληρωματικής επικοινωνίας σε έκτακτες περιπτώσεις μέσω μηνύματος σε κινητό τηλέφωνο με αυτόματη μαζική αποστολή μηνύματος.

4) Σύνταξη και αποστολή ερωτηματολογίου σε ετήσια βάση. Ανάλυση αποτελεσμάτων διαχρονικά και παρουσίαση συγκριτικών στατιστικών.

5) Λειτουργία της ιστοσελίδας για συνεχή έγκυρη πληροφόρηση των οικιστών σε πραγματικό χρόνο.

6) Δημιουργία πλατφόρμας συζήτησης μεταξύ των οικιστών (Forum), για συνεχή παράθεση ιδεών / προτάσεων και επoικοδομητικής κριτικής σε θέματα του οικισμού.

7) Δημιουργία τομέα περιορισμένης πρόσβασης (αποκλειστικά για τους οικιστές) για να επιτευχθεί απόλυτη διαφάνεια προς όλους τους οικιστές σε θέματα και ενέργειες του Συμβουλίου και δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο ανά πάσα στιγμή.

8) Δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address) από όλους τους οικιστές (Διεύθυνση:<Αρχικό ονόματος><Επώνυμο>@portohydravillage.gr). Η ενεργοποίηση της διεύθυνσης γίνεται με ενημέρωση του συμβουλίου.

9) Καθιέρωση τομεών ευθύνης για κάθε μέλος του Συμβουλίου για ευκολότερη επικοινωνία των οικιστών με τον αντίστοιχο «τομεάρχη» ανάλογα το θέμα και αμεσότητα μεταξύ συμβουλίου και οικιστών για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

 
 

Γρήγορη Επικοινωνία

How many eyes has a typical person?