ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Send an email. All fields with an * are required.

Other information

Other information:

Για επικοινωνία με το Διαχειριστικό
Συμβούλιο του Οικισμού
του Πόρτο Ύδρα:

Διαχειριστικό Συμβούλιο
PortoHydraVillage
Αραχώβης 23, 106 80 Αθήνα
E-mail: info@portohydravillage.gr
Τηλ.: 210 72 43 072
Φαξ: 210 72 50 670