Ανακοινώσεις Οικιστών

Προκήρυξη για την πρόσληψη εργολάβου για διετή σύμβαση καθαρισμού και κηποτεχνίας

Το Διαχειριστικό Συμβούλιο του Οικισμού Porto Hydra Village περιοχής Θερμησίας Ν. Αργολίδας προκηρύσσει διαγωνισμό για τη πρόσληψη Εργολάβου Ιδιώτη ή Εταιρείας για διετή σύμβαση καθαρισμού και κηποτεχ...