Διαχειριστικό
Συμβούλιο

Σύσταση 86 στρεμμάτων:
Α) Τακτικά Μέλη: οι κ.κ. Ιωάννης Κατσάτος, Ιωάννης Μπίρης και Σωτήριος Μπαρσάκης
Β) Αναπληρωματικό Μέλος: ο κ. Θωμάς Αρβανίτης

Σύσταση 11 στρεμμάτων:
Α) Τακτικά Μέλη: οι κ.κ., Παναγιώτης Μπαβέας, Ανέστης Παρταλίδης και Νικόλαος Κατσούλης.
Β) Αναπληρωματικό Μέλος: ο κ. Γεώργιος Τσακόπουλος

Σύσταση 66 στρεμμάτων:
Α) Τακτικά Μέλη: οι κ.κ. Πηνελόπη Μπαρδατσόγλου-Λάζου, Μαριάννα Σβώλου και Ιωάννης Φανιουδάκης.
Β) Αναπληρωματικό Μέλος: ο κ. Αθανάσιος Σαμαράς

Porto Hydra Village

Για επικοινωνία με το Διαχειριστικό Συμβούλιο του Οικισμού
info@portohydravillage.gr