ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - Αντιγραφή