Εργασίες ηλεκτροδότησης καμερών 20200404 Μπροδήμας